جلالی: اولادی نمیدانست شهروندان و مردم شهر دوستش دارند - فوتبال