حسینی: پرسپولیس کاملترین تیم ایران می باشد - فوتبال