خلاقیت، سرگرمی و فناوری‌های آینده | وقتی سم لیک درباره همه چیز سخن می‌گوید - فوتبال