عرضه اولین کارت‌گرافیک از سری پاسکال در ماه آوریل| GTX 1080 در ژوئن ۲۰۱۶ - فوتبال