عکس: احترام سایپا‌ و همچنین‌ ملوان به اولادی - فوتبال