فهرست پرفروشترین عناوین رایانه‌های شخصی در هفته گذشته منتشر شد: فوتبالیست‌ها و موجودات فضایی در صدر - فوتبال