لیست برترین بازی های این هفته یکی از بزرگترین خرده فروشان ژاپنی منتشر شد | Bloodborne این هفته حکمرانی نکرد - فوتبال