منتظر صحبت های فیل اسپنسر درباره ی آینده بازی‌ها در اکوسیستم مایکروسافت در GDC 2015 باشید. - فوتبال