آموزش فوتبال – فوتبال سنتر، فوتبالی ترین, سایت فوتبالی ترین, سایت فوتبال ایران http://football-center.ir Sun, 21 Oct 2018 04:41:59 +0330 fa-IR hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.8.7 سیستم های انرژی در Ù�عالیتهای ورزشی – تشریح سیستمهای Ù�سÙ�اژن ØŒ لاکتات Ùˆ هوازی http://football-center.ir/o%c2%b3uoeo%c2%b3oau-u%e2%80%a1o%c2%a7uoe-o%c2%a7u%e2%80%a0o%c2%b1u%cb%9cuoe-o%c2%afo%c2%b1-u%ef%bf%bdo%c2%b9o%c2%a7uuoeoau%e2%80%a1o%c2%a7uoe-u%cb%86o%c2%b1o%c2%b2ouoe/ Sat, 29 Sep 2018 03:46:01 +0000 http://football-center.ir/o%c2%b3uoeo%c2%b3oau-u%e2%80%a1o%c2%a7uoe-o%c2%a7u%e2%80%a0o%c2%b1u%cb%9cuoe-o%c2%afo%c2%b1-u%ef%bf%bdo%c2%b9o%c2%a7uuoeoau%e2%80%a1o%c2%a7uoe-u%cb%86o%c2%b1o%c2%b2ouoe/ سیستم های انرژی در Ù�عالیتهای ورزشی – تشریح سیستمهای Ù�سÙ�اژن ØŒ لاکتات Ùˆ هوازی |سیستم های انرژی در Ù�عالیتهای ورزشی – تشریح سیستمهای Ù�سÙ�اژن ØŒ لاکتات Ùˆ هوازی از فوتبال سنتر| در حین Ù�عالیتهای ورزشی Ùˆ در زمانهای مختلÙ� ØŒ بدن برای تامین سوخت Ùˆ ساز مورد نیاز از سیستم های انرژی خاصی استÙ�اده میکند...

نوشته سیستم های انرژی در Ù�عالیتهای ورزشی – تشریح سیستمهای Ù�سÙ�اژن ØŒ لاکتات Ùˆ هوازی اولین بار در فوتبال سنتر، فوتبالی ترین, سایت فوتبالی ترین, سایت فوتبال ایران پدیدار شد.

]]>
سیستم های انرژی در Ù�عالیتهای ورزشی – تشریح سیستمهای Ù�سÙ�اژن ØŒ لاکتات Ùˆ هوازی

|سیستم های انرژی در Ù�عالیتهای ورزشی – تشریح سیستمهای Ù�سÙ�اژن ØŒ لاکتات Ùˆ هوازی از فوتبال سنتر|

در حین �عالیتهای ورزشی و در زمانهای مختل� ، بدن برای تامین سوخت و ساز مورد نیاز از سیستم های انرژی خاصی است�اده میکند .

 

 

دانستن سیستم های انرژی ، چه کمکی میکند ؟

اگر شما مربی ورزشی هستید و یا به صورت ان�رادی �عالیتهای ورزشی را انجام دهید ، با دانستن سیستم های انرژی میتوانید جلسات تمرینی تان را با بخشهای مناسب طراحی کنید ، به شما در بهبود عملکرد ورزشی ، کمک شایانی خواهد کرد .

استاد محمد احمدی مقدم ، اعتقاد دارد که دانستن سیستم های انرژی پایه علم تمرین میباشد ، چرا که با دانستن آن میتوانید بخش های مختل� تمرین را با بار و حجم و همینطور زمانهای ریکاوری مناسب سازماندهی و اجرا کنید .

 

 

سیستم های انرژی در ورزش ، شامل چه بخش هایی است ؟

سیستم های انرژی در حین �عالیتهای ورزشی ، به سه بخش ؛ �س�اژن ، لاکتات و هوازی تقسیم میشوند .

 

 

سیستم �س�اژن و یا کراتین �س�ات ( atp-pcr system )

سیستم �س�اژن مبنای �عالیتهای ۵ تا ۱۵ ثانیه ای است . این بدان مبنا است که �عالیتهایی نظیر دویدنهای ان�جاری ، پرشها و حرکات سریعی که در این مدت زمان انجام میشود از این سیستم است�اده میکند .

این سیستم جزو دسته بی هوازی است ، یعنی برای تولید ATP نیاز به حضور اکسیژن ندارد .

 

سیستم لاکتات و یا گلیکولیتیک ( atp-pcr system )

�عالیتهایی که در مدت زمان ۱ الی ۲ دقیقه ( با توجه به ویژگی های �ردی متغیر است ) و با حداکثر توان انجام میشود از این سیستم برای تامین سوخت ساز بدن است�اده میکند .

این سیستم نیز ، همانند سیستم �س�اژن جزو دسته بی هوازی است و برای تولید ATP نیاز به حضور اکسیژن ندارد .

 

سیستم هوازی و یا اکسیداتیو ( oxidative system )

�عالیتهای بلند مدتی که با شدت پایین انجام میشود از سیستم هوازی برای تامین سوخت و ساز است�اده میکند .

�عالیتهای بلند مدت و کم شدت مانند ؛ نرم دوی از این سیستم بهره می گیرند .

بر خلا� دو سیستم �س�اژن و لاکتات ، این سیستم برای تولید ATP نیاز به اکسیژن دارد .

 

در این ویدئو خواهید آموخت :

 • تÙ�اوت بین سیستم های هوازی Ùˆ بی هوازی
 • درک سیستم Ù�سÙ�اژن
 • درک سیستم لاکتات
 • درک سیستم هوازی
 • زمانبندی سیستم های انرژی در حین Ù�عالیتهای ورزشی
 • منابع مصرÙ�ÛŒ در هر سیستم انرژی
 • نحوه توسعه ظرÙ�یت سیستم های انرژی
 • Ùˆ …

 

نوشته سیستم های انرژی در Ù�عالیتهای ورزشی – تشریح سیستمهای Ù�سÙ�اژن ØŒ لاکتات Ùˆ هوازی اولین بار در پرس ۹۰. پدیدار شد.

سیستم های انرژی در Ù�عالیتهای ورزشی – تشریح سیستمهای Ù�سÙ�اژن ØŒ لاکتات Ùˆ هوازی در تاریخ ۲۸ September 2018 | 10:24 pm منتشر شده است

نوشته سیستم های انرژی در Ù�عالیتهای ورزشی – تشریح سیستمهای Ù�سÙ�اژن ØŒ لاکتات Ùˆ هوازی اولین بار در فوتبال سنتر، فوتبالی ترین, سایت فوتبالی ترین, سایت فوتبال ایران پدیدار شد.

]]>
دÙ�اع در Ù�وتبال با بازی دÙ�اع تیمی پر Ù�شار – با هدÙ� توسعه انتقال از حمله به دÙ�اع http://football-center.ir/o%c2%afu%ef%bf%bdo%c2%a7o%c2%b9-o%c2%afo%c2%b1-u%ef%bf%bdu%cb%86oao%c2%a8o%c2%a7u-o%c2%a8o%c2%a7-o%c2%a8o%c2%a7o%c2%b2uoe-o%c2%afu%ef%bf%bdo%c2%a7o%c2%b9-oauoeuuoe-u%c2%beo%c2%b1-u-2/ Sat, 25 Aug 2018 01:00:18 +0000 http://football-center.ir/o%c2%afu%ef%bf%bdo%c2%a7o%c2%b9-o%c2%afo%c2%b1-u%ef%bf%bdu%cb%86oao%c2%a8o%c2%a7u-o%c2%a8o%c2%a7-o%c2%a8o%c2%a7o%c2%b2uoe-o%c2%afu%ef%bf%bdo%c2%a7o%c2%b9-oauoeuuoe-u%c2%beo%c2%b1-u-2/ دÙ�اع در Ù�وتبال با بازی دÙ�اع تیمی پر Ù�شار – با هدÙ� توسعه انتقال از حمله به دÙ�اع |دÙ�اع در Ù�وتبال با بازی دÙ�اع تیمی پر Ù�شار – با هدÙ� توسعه انتقال از حمله به دÙ�اع از فوتبال سنتر| در Ù�وتبال همواره با سه لحظه حمله ØŒ دÙ�اع Ùˆ انتقال مواجه هستیم . لحضه حمله زمانی...

نوشته دÙ�اع در Ù�وتبال با بازی دÙ�اع تیمی پر Ù�شار – با هدÙ� توسعه انتقال از حمله به دÙ�اع اولین بار در فوتبال سنتر، فوتبالی ترین, سایت فوتبالی ترین, سایت فوتبال ایران پدیدار شد.

]]>
دÙ�اع در Ù�وتبال با بازی دÙ�اع تیمی پر Ù�شار – با هدÙ� توسعه انتقال از حمله به دÙ�اع

|دÙ�اع در Ù�وتبال با بازی دÙ�اع تیمی پر Ù�شار – با هدÙ� توسعه انتقال از حمله به دÙ�اع از فوتبال سنتر|

در �وتبال همواره با سه لحظه حمله ، د�اع و انتقال مواجه هستیم . لحضه حمله زمانی است که تی خودی مالک توپ است ، لحظه د�اع در �وتبال زمانی است که حری� مالک توپ است . اما لحظه انتقال به دو قسمت تقسیم میشود : لحظه انتقال از حالت د�اع به حمله و لحظه انتقال از حمله به د�اع . این بسیار مهم است که یک مربی الگوهایی را برای تیم خود مشخص کند تا بازیکنان بدانند در لحظات انتقال چگونه باید عمل کنند . واضح است که در زمان انتقال به حمله بازیکنان باید با سرعت بالایی کار کنند تا از خلا نبود بازیکنان حری� است�اده و خود را به دروازه حری� برسانند . اما در زمان انتقال از حمله به حالت د�اع بازیکنان باید در کار حری� تاخیر ایجاد کرده تا سازماندهی د�اع تیمی شکل گیرد ، در گام بعدی ؛ جریان بازی انها را به کنار انتقال دهند تا خطر از گل خوردن کمتر شود و سپس با بازیابی د�اع تیمی ، نسبت به مهار حری� اقدام نمایند .

هد� بازی د�اع تیمی پر �شار

هد� ما در این بازی زمین کوچک (SSG) آموزش نحوه استقرار و حرکات در زمان انتقال در دو بخش انتقال به حمله و انتقال به د�اع میباشد . تلاش کنید تا تمرکز بازیکنان را در زمان لو دادن و تصاحب توپ بالا ببرید تا در این لحظات بازیکنان آشنا به وظای�شان باشند .

سازماندهی بازی د�اع تیمی پر �شار

بازی ه�ت در مقابل ه�ت در یک زمین کوچک همراه با دروازه بان انجام میشود . ( ۶+۱ دروازه بان )
هر دو تیم با سیستم ۳ – ۳ بازی میکنند . پشت دروازه ها منطقه ای به نامهای منطقه A و منطقه B وجود دارد .

 

high pressure team defending دÙ�اع در Ù�وتبال با بازی دÙ�اع تیمی پر Ù�شار – با هدÙ� توسعه انتقال از حمله به دÙ�اع

نحوه اجرا تمرین د�اعی :

اگر یک تیم گل بزند ، همه بازیکنان آن �ورا به منطقه A در پشت دروازه خود می روند .
تیمی که بازی را واگذار کرده سریعا به منطقه B در پشت دروازه خود می رود . تیم اول ( تیم برنده ) به داخل زمین برگشته و توپ جدیدی را از مربی خود دریا�ت میکند و بازی دوباره به جریان می ا�تد .

 

نوشته دÙ�اع در Ù�وتبال با بازی دÙ�اع تیمی پر Ù�شار – با هدÙ� توسعه انتقال از حمله به دÙ�اع اولین بار در پرس ۹۰. پدیدار شد.

دÙ�اع در Ù�وتبال با بازی دÙ�اع تیمی پر Ù�شار – با هدÙ� توسعه انتقال از حمله به دÙ�اع در تاریخ ۲۵ November 2016 | 11:43 pm منتشر شده است

نوشته دÙ�اع در Ù�وتبال با بازی دÙ�اع تیمی پر Ù�شار – با هدÙ� توسعه انتقال از حمله به دÙ�اع اولین بار در فوتبال سنتر، فوتبالی ترین, سایت فوتبالی ترین, سایت فوتبال ایران پدیدار شد.

]]>
پرس Ùˆ ضد حمله – تمرین توسعه عملکرد پرس گروهی ØŒ انتقال Ùˆ ضد حمله http://football-center.ir/u%c2%beo%c2%b1o%c2%b3-u%cb%86-o%c2%b6o%c2%af-o%c2%aduuu%e2%80%a1-oauo%c2%b1uoeu%e2%80%a0-oau%cb%86o%c2%b3o%c2%b9u%e2%80%a1-o%c2%b9uuuo-2/ Fri, 24 Aug 2018 12:58:06 +0000 http://football-center.ir/u%c2%beo%c2%b1o%c2%b3-u%cb%86-o%c2%b6o%c2%af-o%c2%aduuu%e2%80%a1-oauo%c2%b1uoeu%e2%80%a0-oau%cb%86o%c2%b3o%c2%b9u%e2%80%a1-o%c2%b9uuuo-2/ پرس Ùˆ ضد حمله – تمرین توسعه عملکرد پرس گروهی ØŒ انتقال Ùˆ ضد حمله |پرس Ùˆ ضد حمله – تمرین توسعه عملکرد پرس گروهی ØŒ انتقال Ùˆ ضد حمله از فوتبال سنتر| این بخش تمرینی این واقعیت رو بررسی میکند Ú©Ù‡ پرس کردن تنهای یک Ù�عالیت Ù�ردی نیست . همچنین در این بخش تمرینی...

نوشته پرس Ùˆ ضد حمله – تمرین توسعه عملکرد پرس گروهی ØŒ انتقال Ùˆ ضد حمله اولین بار در فوتبال سنتر، فوتبالی ترین, سایت فوتبالی ترین, سایت فوتبال ایران پدیدار شد.

]]>
پرس Ùˆ ضد حمله – تمرین توسعه عملکرد پرس گروهی ØŒ انتقال Ùˆ ضد حمله

|پرس Ùˆ ضد حمله – تمرین توسعه عملکرد پرس گروهی ØŒ انتقال Ùˆ ضد حمله از فوتبال سنتر|

این بخش تمرینی این واقعیت رو بررسی میکند که پرس کردن تنهای یک �عالیت �ردی نیست . همچنین در این بخش تمرینی به اهمیت واکنش سریع ، درک سریع و ارزیابی �عالیت همه بازیکنان در ایجاد اشتباه حری� تاکید دارد .

دلیل است�اده از این تمرین ( پرس و ضد حمله ) چیست ؟

این بخش تمرینی در مورد پرس جمعی و اقداماتی است که در مرحله اول و دوم ات�اق می ا�تد . یعنی نخستین ضربه ( حمله برای توپگیری ) و تعقیب توپ در زمان حرکت پاسها از یک سمت به سمت دیگر است .

راه اندازی

برای راه اندازی این تمرین به توپ ، مخروط ، دو دروازه کوچک و یک دروازه بزرگ نیاز است . است�اده از دو محوطه ۱۰ در ۱۰ متر در مرکز زمین ، مشابه دیاگرام .
همچنین در این بخش تمرینی ۱۱ بازیکن بکارگیری میشوند .

Pressing and counter attacks 1 پرس Ùˆ ضد حمله – تمرین توسعه عملکرد پرس گروهی ØŒ انتقال Ùˆ ضد حمله

نحوه اجرا تمرین

در هر محوطه ۱۰ در ۱۰ متر یک برتری عددی به ن�ع تیم س�ید و یا قرمز وجود خواهد داشت . تیم قرمز با محدودیت لمس یک یا دو ضرب ، شروع بکار میکنند .

پس از ۱۰ پاس به بازیکن هد� A ( کسی که میتواند چرخش و شوت داشته باشد ) و یا با ضربه مستقیم به یکی از گلهای کوچک نسبت به گلزنی اقدام میکنند . بازیکنان س�ید باید تلاش کنند تا مانع از ارسال پاس به بازیکن A و یا ضربه به یکی از دروازه های کوچک بشوند . اگر تیم قرمز مو�ق به گلزنی شد ، آن تیم همچنان مالک توپ خواهد بود و برای حمله بعدی تلاش میکند ، اما اگر مو�ق نشدند ، تیم س�ید مرحله بعدی تمرین را انجام میدهد . اگر تیم س�ید مو�ق به قطع توپ بازیکنان قرمز شد ، سریعا با بازیکن B بازی میکنند و برای حمله به دروازه اصلی به او اضا�ه میشوند . تیم قرمز در این حین برای متوق� کردن هر دو پاس تلاش میکند ( پاس به بازیکن آبی و پاس رو به عقب بازیکن B به سایر هم تیمی هایش که به ملحق شده اند .

Pressing and counter attacks 2 پرس Ùˆ ضد حمله – تمرین توسعه عملکرد پرس گروهی ØŒ انتقال Ùˆ ضد حمله

تکنیکهای مورد نیاز این تمرین

نکات مربیگری کلیدی در این تمرین عبارتند از : پاسها با وزن مناسب ، سرعت اجرا و سرعت کلی مناسب .

مراحل کلی اجرای تمرین

Û± – تیم قرمز در محوطه میانی Û±Û° در Û±Û° متر مالکیت دارند .
Û² – پس از رد Ùˆ بدل کردن Û±Û° پاس موÙ�قیت آمیز ØŒ میتوانند به بازیکن A توپ را انتقال دهند .
Û³ – در صورت داشتن Ù�ضای خالی Ùˆ یا بسته نبودن مسیر Ú¯Ù„ به دروازه های Ú©ÙˆÚ†Ú© ØŒ تیم قرمز میتواند مستقیما به یکی از دروازه های Ú©ÙˆÚ†Ú© گلزنی کنند .
Û´ – تیم سÙ�ید ØŒ با قطع توپ سریعا برای ضد حمله اقدام میکنند .
Ûµ – پاس به مهاجم B منتقل میشود Ùˆ مهاجم باید از سمت مانکن به سمت جلو حرکت کند . او میتواند تصمیم بگیرید Ú©Ù‡ با بازیکنان هم تیمی Ú©Ù‡ به او ملحق شده اند پاس دهد Ùˆ یا چرخش داشته باشد Ùˆ به سمت دروازه شوت بزند .
Û¶ – بازیکنان سÙ�ید ØŒ با قطع توپ برای حمایت از مهاجم به سمت دروازه اصلی حرکت میکنند .

نوشته پرس Ùˆ ضد حمله – تمرین توسعه عملکرد پرس گروهی ØŒ انتقال Ùˆ ضد حمله اولین بار در پرس ۹۰. پدیدار شد.

پرس Ùˆ ضد حمله – تمرین توسعه عملکرد پرس گروهی ØŒ انتقال Ùˆ ضد حمله در تاریخ ۹ November 2017 | 4:00 pm منتشر شده است

نوشته پرس Ùˆ ضد حمله – تمرین توسعه عملکرد پرس گروهی ØŒ انتقال Ùˆ ضد حمله اولین بار در فوتبال سنتر، فوتبالی ترین, سایت فوتبالی ترین, سایت فوتبال ایران پدیدار شد.

]]>
آگاهی محیطی Ùˆ تاثیر آن در توانایی Ù�ردی Ùˆ تیمی – همراه با تمرینات اختصاصی http://football-center.ir/o%c2%a2u%c2%afo%c2%a7u%e2%80%a1uoe-uo%c2%aduoeo%c2%b7uoe-u%cb%86-oao%c2%a7ouoeo%c2%b1-o%c2%a2u%e2%80%a0-o%c2%afo%c2%b1-oau%cb%86o%c2%a7u%e2%80%a0o%c2%a7uoeuoe-u%ef%bf%bdo%c2%b1o%c2%afuo-2/ Fri, 24 Aug 2018 00:56:23 +0000 https://football-center.ir/o%c2%a2u%c2%afo%c2%a7u%e2%80%a1uoe-uo%c2%aduoeo%c2%b7uoe-u%cb%86-oao%c2%a7ouoeo%c2%b1-o%c2%a2u%e2%80%a0-o%c2%afo%c2%b1-oau%cb%86o%c2%a7u%e2%80%a0o%c2%a7uoeuoe-u%ef%bf%bdo%c2%b1o%c2%afuo-2/ آگاهی محیطی Ùˆ تاثیر آن در توانایی Ù�ردی Ùˆ تیمی – همراه با تمرینات اختصاصی |آگاهی محیطی Ùˆ تاثیر آن در توانایی Ù�ردی Ùˆ تیمی – همراه با تمرینات اختصاصی از فوتبال سنتر| مهارتهای تکنیکی بازیکنان Ù�وتبال ØŒ اصلی ترین دلیل تمایز آنها با یکدیگر هستند . اهمیت برخی از این تکنیکها به دلیل پیش...

نوشته آگاهی محیطی Ùˆ تاثیر آن در توانایی Ù�ردی Ùˆ تیمی – همراه با تمرینات اختصاصی اولین بار در فوتبال سنتر، فوتبالی ترین, سایت فوتبالی ترین, سایت فوتبال ایران پدیدار شد.

]]>
آگاهی محیطی Ùˆ تاثیر آن در توانایی Ù�ردی Ùˆ تیمی – همراه با تمرینات اختصاصی

|آگاهی محیطی Ùˆ تاثیر آن در توانایی Ù�ردی Ùˆ تیمی – همراه با تمرینات اختصاصی از فوتبال سنتر|

مهارتهای تکنیکی بازیکنان �وتبال ، اصلی ترین دلیل تمایز آنها با یکدیگر هستند . اهمیت برخی از این تکنیکها به دلیل پیش نیاز بودن آنها بیشتر است و در صورتی که بازیکنی در سایر تکنیکها از توانایی کمتری برخوردار باشد ، میتواند با بهبود در آن مهارت پیش نیاز ، خود را به سطح بالاتری برساند . به نظر میرسد که هیچ مهارتی بیشتر از آگاهی محیطی در توانایی �ردی بازیکنان تاثیر گذار نیست . به عنوان مثال اگر بازیکنی از سرعت و یا قدرت دریبلینگ کمتری برخوردار باشد ، میتواند با تمرکز و ممارست بر توسعه توانایی آگاهی محیطی و قدرت دیداری با سایر بازیکنانی که سریعتر هستند رقابت و یا حتی تاثیر گذارتر باشد . در میان بازیکنان حر�ه ای ، بازیکنی همچون زین الدین زیدان در تیم ملی الجزایر به دلیل سرعت پایینش کنار گذاشته شد ، اما او با تکیه بر توانایی آگاهی محیطی اش مو�ق به کسب عنوان بهترین بازیکن جهان نیز گردید .

چرا مربیان �وتبال باید به توسعه اگاهی محیطی بازیکنانشان توجه داشته باشند ؟

آگاهی محیطی تکنیکی است که در �عالیتهای کار با توپ بیشترین کاربرد را دارد و همواره یک بازیکن �وتبال در جستجو و درک موقعیت �علی اش است ، تا بتواند برای اجرای حرکاتش بهترین تصمیم را اتخاذ کند . از سوی دیگر همواره همه بازیکنان و در هر پست با این معقوله سر و کار دارند و همانطور که میدانید �وتبال ورزشی است گروهی و اگر بازیکنی در این تکنیک دچار ضع� باشند در روند حمله ، انتقال و د�اع تیم اخلال وارد میکند که ای موضوع باعث از دست ر�تن �رصتهای گلزنی و یا موقعیت دادن به حری� میشود . اما دیگر موردی که در خصوص آگاهی محیطی میتوان اشاره کرد ، تاثیر بیشتر این تکنیک نسبت به سایر تکنیکهاست ، چرا که اگر تنها یک بازیکن از بازیکنان ، توانایی آگاهی محیطی بالایی داشته باشد در سرعت و کسب موقعیت تیمی بسیار ت�اوت ایجاد میکند .

کاربرد و تاثیر آگاهی محیطی در �وتبال

تعبیر مربیان از آگاهی محیطی بصورت عام سربالا بودن در حین اجرای تکنیکهای �وتبال میباشد ، اما اگر بخواهیم تعری� صحیحی از آگاهی محیطی داشته باشیم ، میتوان آگاهی محیطی را به درک لحظه به لحظه محیط پیرامون بازیکنان ، برای اجرای مطلوب تکنیکها و تاکتیکهای تیمی تشریح کرد . بنابراین بازیکنانی که از توانایی آگاهی محیطی قدرتمندتری برخوردارد باشند در پازل تیمی نقش تعیین کننده تری را ای�ا میکنند .

بازیکنان در جریان یک مسابقه ، چگونه با آگاهی محیطی درگیر هستند ؟

هر بازیکن در هر لحظه از یک مسابقه ، همواره بدنبال پاسخگویی به این سئوالات است :

 • در Ú†Ù‡ موقعیتی از بازی قرار دارم ØŸ ( آیا میتوانم باید حرکت کنم ØŸ آیا باید دریبل کنم ØŸ Ùˆ یا بایستم )
 • بازیکنان هم تیمی من در کجا مستقر شده اند ØŸ ( کدام یار هم تیمی وضعیت بهتری برای دریاÙ�ت پاس دارد Ùˆ میتواند خطرناکتر باشد ØŸ )
 • توپ در کجا نسبت به موقعیت Ù�علی ام مستقر شده است ØŸ ( سرعت ØŒ ارتÙ�اع Ùˆ شدت توپ چگونه است ØŸ با Ú†Ù‡ سرعتی حرکت کنم تا به توپ برسم ØŸ به کدام قسمت توپ ضربه بزنم ØŸ )
 • موقعیت من نسبت به Ù�ضای خالی چگونه است ØŸ ( Ù�ضای خالی در کجا وجود دارد تا به سمت آن حرکت کنم ØŸ آیا آن Ù�ضا موقعیت مناسبی برای حرکت یار هم تیمی است ØŸ )
 • موقعیت من نسبت به حریÙ� چگونه است ØŸ ( چقدر با حریÙ� Ù�اصله دارم ØŸ Ú†Ù‡ میزان Ù�رصت برای کار با توپ دارم ØŸ سرعت Ùˆ ریتم حرکت او چگونه است ØŸ )

او پس از تجزیه و تحلیل موارد ذکر شده ، نسبت به اجرای حرکتش اقدام میکند و هر چه در پاسخ و تصمیم گیری در سئوالات ذکر شده مو�قتر و سریعتر عمل کرد ، این بدان معناست که او از آگاهی محیطی بهتری برخوردار است .

چگونه آگاهی محیطی را ت�هیم بازیکنان کنیم ؟

با توجه به توضیحی Ú©Ù‡ در بالا ذکر شد ØŒ به این نتیجه Ù…ÛŒ رسیم Ú©Ù‡ آگاهی محیطی تنها دیدن اطراÙ� نیست ØŒ بلکه درک محیط نسبت به وضعیت بازیکن است . ضروری است Ú©Ù‡ در حین تمرینات بازیکنها را در معرض پاسخگویی به سئوالات اگاهی محیطی قرار دهید . به عنوان مثال : اگر بازیکنان برای گرم کردن ØŒ در حال دریبلینگ ( حمل توپ ) هستند Ø› در همان حین از انها این سئوالات را بپرسید . ( پشت سرت Ú†Ù‡ بازیکنی است ØŸ حرکت Ú©Ù† به Ù�ضای خالی ØŸ مهران کجاست ØŸ روی دیوار پشت سرت Ú†Ù‡ نوشته است ØŸ Ùˆ … ) این سئوالات بازیکنان را درگیر با آگاهی محیطی کرده Ùˆ در نتیجه دیگر انها به موضوعات ذکر شده بی تÙ�اوت نیستند .

اهمیت آگاهی محیطی در پستهای تخصصی بازیکنان

تاثیر آگاهی محیطی در کار دروازه بانان

هد� همه مهاجمان رسیدن به مقصد که همان گل است ، میباشد و طبیعتا برای انان موقعیت استقرار دروازه بان بسیار کلیدی است . از همین رو یک دروازه بان باید مدام موقعیت خود را نسبت به دروازه تحلیل کرده تا �رصت گلزنی را به مهاجم ندهد . یکی دیگر از مواردی که آگاهی محیطی بر کار دروازه بانان تاثیر میگذارد ، شروع مجددهاست . بررسی موقعیت یار هم تیمی و سرعت حرکتش بر کی�یت شروع مجدد تاثیر گذار است .

تاثیر آگاهی محیطی در کار مدا�عان

مدا�عان در جریان بازی باید موقعیت خودشان را نسبت به مهاجمان در نظر بگیرند و با توجه به اینکه در حرکت و سرعت مهاجمان تغییر ایجاد میشود ، مدا�عان باید از توانایی بالایی برای درک موقعیت حری� داشته باشند تا در اجرای تکنیکهای یک در مقابل یک د�اعی ، درک کنند که چه زمان باید به سمت مهاجم حرکت کنند ، چه زمان ایجاد تاخیر کنند ، چه زمان به توپ او یورش ببرند و چه زمان در خط د�اعی ایجاد پوشش و تعادل نمایند .

تاثیر آگاهی محیطی در کار ها�بکها

بازیکنان میانی بدلیل اینکه از دو سمت تحت �شار حری� قرار میگیرند باید از توانایی اگاهی محیطی ویژه ای برخوردار باشند . آنها در هر لحظه باید نسبت موقعیت خود را نسبت به حری� ، �ضا و یار هم تیمی داشته باشند تا بتوانند عملکرد بدون اشتباهی را در ارسال پاسها ، دریبلینگ و شوتزنی داشته باشند . در تمرینات به بازیکنان و به خصوص ها�بکها آموزش دهید تا مدام اطرا� و پشت سر خود را نگاه بی اندازد و درک مناسبی داشته باشند تا بتوانند در لحظات بازی عملکردهای بدون نقصی را به نمایش بگذارند .

تاثیر آگاهی محیطی در کار مهاجمین

معمولا وضعیت عددی مهاجمین از مدا�عین در یک سوم تهاجمی کمتر است ، پس مهاجمین باید بی آموزند تا با است�اده از آگاهی محیطی سریعترین تصمیم را بگیرند تا موقعیت حمله با پوشش و برگشت مدا�عان از دست نرود . تلاش کنید تا در جلسات تمرینی ، عکس العمل مهاجمین را ا�زایش داده تا بازخورد مت�اوتی از موقعیتهای تهاجمی نسیب تیمتان شود .

 Ù‚انون دو نگاه

بخش اول قانون دو نگاه :

بخش اول قانون دو نگاه بدین معناست که بازیکن قبل از تصاحب و دریا�ت توپ با نگاه اول باید درک صحیحی از اطرا�ش و بخصوص پشت سرش داشته باشد و در نگاه دوم یعنی زمانیکه برای ارسال پاس و یا دریبلینگ حرکت میکند باید درک مجددی از وضعیت پیرامونش داشته باشد .

بخش دوم قانون دو نگاه :

این بخش به نگاه عقابی نیز معرو� است ، چرا که عقاب در هنگام شکار از دو عدسی در چشمانش بهره مند میشود . با است�اده از یک عدسی شکار را از بالا می بیند و با است�اده از عدسی دوم کوچکترین �عالیت شکار را می بیند . به �وتبالیستها نیز توصیه میشود تا �واصل چند متری پیرامون خود را خوب درک کرده تا در حیت تصمیم گیری �ضاهای دورتر را نیز بررسی نمایند تا موقعیتهای ایده آلی را نسیب تیم نمایند .

نوشته آگاهی محیطی Ùˆ تاثیر آن در توانایی Ù�ردی Ùˆ تیمی – همراه با تمرینات اختصاصی اولین بار در پرس ۹۰. پدیدار شد.

آگاهی محیطی Ùˆ تاثیر آن در توانایی Ù�ردی Ùˆ تیمی – همراه با تمرینات اختصاصی در تاریخ ۴ March 2018 | 3:11 am منتشر شده است

نوشته آگاهی محیطی Ùˆ تاثیر آن در توانایی Ù�ردی Ùˆ تیمی – همراه با تمرینات اختصاصی اولین بار در فوتبال سنتر، فوتبالی ترین, سایت فوتبالی ترین, سایت فوتبال ایران پدیدار شد.

]]>
سیستم Û²-Û´-Û´ در برابر سیستم Û²-Ûµ-Û³ با هدÙ� حمله از کناره ها http://football-center.ir/o%c2%b3uoeo%c2%b3oau-u%c2%b2-u-u-o%c2%afo%c2%b1-o%c2%a8o%c2%b1o%c2%a7o%c2%a8o%c2%b1-o%c2%b3uoeo%c2%b3oau-u%c2%b2-u%c2%b5-u%c2%b3-o%c2%a8o%c2%a7-u%e2%80%a1o%c2%afu-2/ Thu, 23 Aug 2018 12:55:17 +0000 http://football-center.ir/o%c2%b3uoeo%c2%b3oau-u%c2%b2-u-u-o%c2%afo%c2%b1-o%c2%a8o%c2%b1o%c2%a7o%c2%a8o%c2%b1-o%c2%b3uoeo%c2%b3oau-u%c2%b2-u%c2%b5-u%c2%b3-o%c2%a8o%c2%a7-u%e2%80%a1o%c2%afu-2/ سیستم Û²-Û´-Û´ در برابر سیستم Û²-Ûµ-Û³ با هدÙ� حمله از کناره ها |سیستم Û²-Û´-Û´ در برابر سیستم Û²-Ûµ-Û³ با هدÙ� حمله از کناره ها از فوتبال سنتر| در محصول جلسات تاکتیکی Ù�وتبال تلاش بر آن شده تا برنامه های تاکتیکی در اختیار مربیان قرار گرÙ�ته شود Ùˆ این برنامه راهی برای تحقیق اهداÙ� تیمی باشد...

نوشته سیستم Û²-Û´-Û´ در برابر سیستم Û²-Ûµ-Û³ با هدÙ� حمله از کناره ها اولین بار در فوتبال سنتر، فوتبالی ترین, سایت فوتبالی ترین, سایت فوتبال ایران پدیدار شد.

]]>
سیستم ۲-۴-۴ در برابر سیستم ۲-۵-۳ با هد� حمله از کناره ها

|سیستم Û²-Û´-Û´ در برابر سیستم Û²-Ûµ-Û³ با هدÙ� حمله از کناره ها از فوتبال سنتر|

در محصول جلسات تاکتیکی Ù�وتبال تلاش بر آن شده تا برنامه های تاکتیکی در اختیار مربیان قرار گرÙ�ته شود Ùˆ این برنامه راهی برای تحقیق اهداÙ� تیمی باشد . این محصول بی نظیر در قالب Û³Û° جلسه تاکتیکی تهیه شده است Ú©Ù‡ در این مطلب قصد داریم یک جلسه از ان تحت عنوان ” بازیسازی سیستم Û²-Û´-Û´ در برابر سیستم Û²-Ûµ-Û³ با هدÙ� حمله از کناره ها ” را در اختیار شما قرار دهیم تا از Ú©ÛŒÙ�یت این محصول اطمینان حاصل کنید .

تمرکز این جلسه بر بهبود بازی تهاجمی و حملات متنوع و خلاقانه در سیستم ۲-۴-۴ در برابر سیستم ۲-۵-۳ گذاشته شده است . همچنین این تمرین به بهبود مالکیت توپ در شرایط با برتری عددی و ایجاد موقعیتهای ۲ در برابر ۱ در کناره ها تاکید دارد .

۱ – گرم کردن

شرح : بازیکنان �عالیتهای ورزشی را انجام میدهند . انواع تمرینات مقدماتی با توپ و حرکات کششی به جهت آماده سازی برای بخش اصلی تمرین .

۲ – ایجاد زوایای حمایتی

هد� : تاکید این تمرین بر توسعه پاسهای دیواری در زوایا و جهات مختل� میباشد . همچنین این تمرین به توسعه حرکات حمایتی خلاقانه بدون توپ و پاسکاری یک ضرب تاکید دارد .

سازماندهی : نیزه ها یا آدمکها و بازیکنها همانند تصویر نشان داده شده سازماندهی میشوند . نیزه ها در �اصله ۱۰ الی ۱۲ متری نسبت به یکدیگر قرار میگیرند . یک مربع ۵ در ۵ متر با چهار نیزه و یا آدمک همانند تصویر زیر سازماندهی میشوند . بازیکنان با یک توپ کار کرده و به ترتیب حرو� ال�با موقعیت خود را تغییر میدهند . این تمرین از هر دو جهت انجام میشود .
شرح : بازیکن A تمرین را با دریبل (۱) از بین مخروطهای روبرویش آغاز میکند . بازیکن B از پشت نیزه �ضا سازی کرده و برای دریا�ت توپ از بازیکن A درخواست توپ میکند ، بازیکن A با پاسی تیز (۲) به او پاس میدهد . بازیکن B با یکضرب توپ را باز میگرداند (۳) و یک پاس دیواری (۴) با بازیکن A انجام میدهد . پس از این ترکیب دو تنوع مختل� در محوطه انجام میشود .

Creating Supporting Angles press90 سیستم ۲ ۴ ۴ در برابر سیستم ۲ ۵ ۳ با هد� حمله از کناره ها

ایجاد زوایای حمایتی

راه اندازی تمرین

Player A starts the passing drill press90 سیستم ۲ ۴ ۴ در برابر سیستم ۲ ۵ ۳ با هد� حمله از کناره ها

تنوع تمرینی ۱

تنوع تمرینی ۱ : بازیکن A تمرین را با دریبل از بین مخروطها (۱) به سمت جلو آغاز میکند . بازیکن B در پشت آدمک �ضاسازی کرده و برای دریا�ت توپ از بازیکن A درخواست پاس میکند و او نیز با یک پاس تیز (۲) به بازیکن B پاس میدهد . بازیکن B با یکضرب توپ را به عقب بازگردانده (۳) تا یک پاس دیواری (۴) با بازیکن A شکل گیرد . بازیکن B به سمت بازیکن E دریبل میکند (۵) که برای دریا�ت توپ در جلو محوطه (۶) حرکت کرده است . بازیکن E با دریا�ت توپ به داخل حرکت میکند (۷) . بازیکن E به بازیکن D یک و دو(۸ و ۹ ) انجام داده و پس از دریا�ت مجدد توپ ، به بازیکن C  (۱۰)  با یک پاس دیواری (۱۱) ارتباط برقرار کرده . بازیکن E با دریا�ت مجدد توپ به بیرون از مربع حمل توپ میکند و سپس به بازیکن مستقر در ایستگاه A پاس میدهد . این تمرین به همین منوال ادامه پیدا میکند .

Player B opens space press90 سیستم ۲ ۴ ۴ در برابر سیستم ۲ ۵ ۳ با هد� حمله از کناره ها

تنوع تمرینی ۲

تنوع تمرینی Û² : بازیکن A تمرین را با دریبل از بین مخروطها (Û±) به سمت جلو آغاز میکند . بازیکن B در پشت آدمک Ù�ضاسازی کرده Ùˆ برای دریاÙ�ت توپ از بازیکن A درخواست پاس میکند Ùˆ او نیز با یک پاس تیز (Û²) به بازیکن B پاس میدهد . بازیکن B با یکضرب توپ را به عقب بازگردانده (Û³) تا یک پاس دیواری (Û´) با بازیکن A Ø´Ú©Ù„ گیرد . بازیکن B به سمت بازیکن E دریبل میکند (Ûµ) Ú©Ù‡ برای دریاÙ�ت توپ در جلو محوطه (Û¶) حرکت کرده است . او با دریاÙ�ت توپ با بازیکن C یک پاس دیواری انجام میدهد (Û· – Û¸ ) . بازیکن E با بازیکن D یک Ùˆ دو (Û¹ Ùˆ Û±Û° ) انجام داده Ùˆ پس از دریاÙ�ت مجدد توپ ØŒ با بازیکن C با یک پاس دیواری (Û±Û± Ùˆ Û±Û²) ارتباط برقرار کرده . بازیکن E مجدد توپ را دریاÙ�ت ØŒ Ùˆ به بیرون از مربع (Û±Û³) حمل توپ میکند Ùˆ در پایان به بازیکن مستقر در وضعیت A پاس میدهد . این تمرین به همین منوال ادامه پیدا میکند .

نکات مربیگری :

 • ایجاد زوایای حمایتی صحیح
 • در مراحل ابتدایی تمرین با برقراری ارتباط بازیکنان را به مقاصد تمرین هدایت کنید
 • دقت پاسکاری بسیار با اهمیت است
 • واکنش سریع
 • Ø­Ù�ظ توپ روی زمین
 • تغییر سرعت با Ùˆ بدون توپ
 • استÙ�اده از هر دو پا برای ارسال پاس
 • سر بالا بودن در حین کار با توپ
 • در زمان مورد نیاز تمرین را متوقÙ� کنید Ùˆ اشتباهات بازیکنان را اصلاح نمایید
 • قرار دادن توپهای اضاÙ�ÛŒ در مکان Ùˆ زمان مناسب در حین اجرا

۳ – تنوعها تهاجمی در سیستم ۲-۴-۴ در برابر سیستم ۲-۵-۳ و تمام کنندگی از مناطق کناری

هد� : تمرکز این بخش تمرینی بر توسعه بخش بالایی زمین و حرکات تهاجمی خلاقانه و متنوع در سیستم ۲-۴-۴ گذاشته شده است . همچنین این تمرین بر ایجاد برتری عددی دو در مقابل یک در گوشها و تمام کنندگی از کناره ها تاکید دارد .

سازماندهی : ۱۰ آدمک و یا نیزه به عنوان موقعیت بازیکنهای تیم حری� در حالت د�اعی سیستم ۲-۵-۳ سازماندهی میشود . آدمکهای زرد نیز در کناره ها قرار داده شده اند که موقعیت ها�بکهای حری� در زمانی که توپ به کناره ر�ته و بازیکنان در عرض آرایش گر�ته اند ( شی�ت کرده اند ) را نشان میدهد . بازیکنان مهاجم در قسمت تهاجمی سیستم ۲-۴-۴ ( ۴-۲-۴) مستقر میشوند . بخشهای مختل� تمرینی از هر دو سمت و به ترتیب نوبت انجام میشود . سه تنوع تمرینی برای این تمرین در نظر گر�ته شده است .

Attacking Variations in 4 4 2 press90 سیستم ۲ ۴ ۴ در برابر سیستم ۲ ۵ ۳ با هد� حمله از کناره ها

تنوعها تهاجمی در سیستم ۲-۴-۴

وضعیت تهاجمی در سیتم ۲-۴-۴ در برابر سیستم ۲-۴-۳ و تمام کنندگی از عرض . دو آدمک زرد نیز در کناره ها قرار داده شده اند که موقعیت ها�بکهای حری� در زمانی که توپ به کناره ر�ته و بازیکنان در عرض آرایش گر�ته اند ( شی�ت کرده اند ) را نشان میدهد .

Variation 1 سیستم ۲ ۴ ۴ در برابر سیستم ۲ ۵ ۳ با هد� حمله از کناره ها

تنوع ۱ تهاجمی در سیستم ۲-۴-۴

تنوع تمرینی ۱

Variation 2 سیستم ۲ ۴ ۴ در برابر سیستم ۲ ۵ ۳ با هد� حمله از کناره ها

تنوع ۲ تهاجمی در سیستم ۲-۴-۴

تنوع تمرینی ۲

Variation 3 سیستم ۲ ۴ ۴ در برابر سیستم ۲ ۵ ۳ با هد� حمله از کناره ها

تنوع ۳ تهاجمی در سیستم ۲-۴-۴

تنوع تمرینی ۳

 

نکات مربیگری :

 • توضیح Ùˆ آموزش باید قبل از تمرین انجام شود
 • دقت Ùˆ وزن پاسها Ùˆ ارسالها بسیار مهم هستند
 • زمانبندی Ùˆ زوایای صحیح پاسها Ùˆ حرکات
 • برای ایجاد بهترین نظم Ùˆ هماهنگی در تمرین تلاش کنید
 • اجرا اورلپ Ùˆ حرکات حمایتی باید متناسب با موقعیت توپ انجام شود
 • سر بالا بودن در هنگام پاسکاری Ùˆ ایجاد کانالهای پاس
 • موقعیت Ø¢Ù�ساید را نیز در نظر داشته باشید
 • در زمان مورد نیاز تمرین را متوقÙ� کنید Ùˆ اشتباهات را اصلاح کنید
 • موقعیت بازیکنانی Ú©Ù‡ توانایی بازی در سایر پستها را دارند تغییر دهید
 • به پایان رساندن Ù�عالیت با به ثمر رساندن Ú¯Ù„

۴ – ۸ در مقابل ۸ همراه با ۲ ها�بک خنثی

هد� : توسعه مالکیت توپ در محیطهای با برتری عددی و ایجاد موقعیتهای ۲ در برابر ۱ در گوشها .

سازماندهی : یک زمین به ابعاد ۷۰ در ۶۸ متر ایجاد میشود . همانند تصویر نشان داده شده دو منطقه در کناره ها سازماندهی گردد . بازیکنان را درقالب دو تیم ۸ ن�ره سازماندهی کرده و دو بازیکن به عنوان یار خنثی از دو تیم متمایز یابند . بازیکنان باید مطابق سیستم ۲-۵-۳ و ۲-۴-۴ مستقر شوند . دو بازیکن خنثی به عنوان ها�بکهای میانی بازی میکنند . یک دروازه بان در هر دروازه قرار گیرند .

شرح : بازی در واقع در شرایط ۱۰ در برابر ۸ به همراه دو بازیکن خنثی انجام میشود که بازیکنان خنثی با تیم مالک توپ همکاری میکنند . بنابراین بازیکنان میتوانند در شرایط برتری عددی شکل تهاجمی به خود بگیرند . تیم تمرینی با سیستم ۲-۴-۴ بازی میکند که همراه با دو بازیکن خنثی به عنوان ها�بک میانی در زمان مالکیت توپ به کمک خواهند پرداخت . سیستم دیگر تیم ۲-۵-۳  است و برای این تیم نیز دو بازیکن خنثی به عنوان ها�بکهای میانی در زمان مالکیت توپ با آنها همکاری خواهند کرد . تیمی که مالکیت توپ را در اختیار دارد با ایجاد ترکیبهای دقیق از برتری عددی خود است�اده میکند . زمانیکه امکانش میسر بود ، باید توپ به کناره ها انتقال داده شود تا از آن مناطق حملات انجام گردند . بازیکنان نمیتوانند در هر موقعیتی بازی را به کنار ببرند ، بلکه در ابتدا باید یک کار ترکیبی انجام داده تا شانس انتقال بازی به کناره ها را داشته باشند . اگر شرایط مناسبی وجود نداشت ، بازیکنان باید با پاسهای کوتاه و دقیق در پی ح�ظ توپ باشند و حمله را از میانه به پایان برسانند .

8v8 and Two Neutral Midfielders press90 سیستم ۲ ۴ ۴ در برابر سیستم ۲ ۵ ۳ با هد� حمله از کناره ها

۸ در مقابل Û¸ همراه با Û² هاÙ�بک خنثی

راه اندازی تمرین

The team in possession plays press90 سیستم ۲ ۴ ۴ در برابر سیستم ۲ ۵ ۳ با هد� حمله از کناره ها

اجرای بازی ۸ در مقابل ۸ همراه با ۲ ها�بک خنثی

تیم مالک توپ با ایجاد ترکیب و است�اده از بازی ترکیبی در زمان مناسب بازی را به کنار انتقال داده و تلاش میکنند از آن منطقه حمله ای را ترتیب دهند .

نکات مربیگری :

 • بازیکنان را با توجه به پست تخصصیشان سازماندهی کنید
 • بازی با سرعت دنبال شود
 • به بازیکنان اجازه ندهید تا در هر موقعیتی بازی را به کنار ببرند ( میتوانید محدودیت پاس ایجاد کنید . مثال : پس از رد Ùˆ بدل شدن Û±Û° پاس بازی به کنار میتواند انتقال داده شود )
 • بر آرایش دÙ�اعی نظارت داشته باشید
 • زمانبندی Ùˆ زوایای صحیح پاسها Ùˆ حرکات
 • اجرا اورلپ Ùˆ حرکات حمایتی باید با نظم Ùˆ با توجه به موقعیت توپ انجام شود
 • توپهای اضاÙ�ÛŒ را درون دروازه بگنجانید

۴ – بازی ۱۰ در مقابل ۸

هد� : این بازی بر توسعه بازی تهاجمی و بهبود سازماندهی تهاجمی در سیستم ۲-۴-۴ در برابر سیستم ۲-۵-۳ تمرکز دارد . همچنین این تمرین بر ایجاد موقعیتهای ۲ در مقابل ۱ در کناره ها و تمام کنندگی از کناره ها نیز تاکید دارد . در کنار این موارد ، بهبود مالکیت توپ در موقعیتهایی با برتری عددی از دیگر اهدا� این بخش تمرینی است .

سازماندهی : یک زمین به ابعاد ۷۰ در ۶۸ متر سازماندهی شود . دو تیم در را با رنگهای مختل� متمایز سازید . تیم تحت تمرین با سیستم ۲-۴-۴ و با ۱۰ بازیکن درون زمین بازی میکند . سیستم تیم مدا�ع نیز ۲-۵-۳ است ، اما این تیم بدون مهاجمین ( یعنی سیستم ۵-۳ ) بازی میکند . بنابراین تیم مهاجم با برتری عددی بازی خواهد کرد . یک دروازه بان درون هر دروازه مستقر گردد .

شرح : بازی همیشه با تیم مهاجم آغاز میشود . آنها با برتری عددی که دارند ، با یکدیگر ترکیبهای خلاقانه ای را ایجاد میکنند . در زمان مناسب ، برای انتقال بازی به کنار و گلزنی از آن بخشها تلاش می نمایند . بازیکنان نمیتوانند در هر موقعیتی بازی را به کنار ببرند ، بلکه در ابتدا باید یک کار ترکیبی انجام داده تا شانس انتقال بازی به کناره ها را داشته باشند . اگر شرایط مناسبی وجود نداشت ، بازیکنان باید با پاسهای کوتاه و دقیق در پی ح�ظ توپ باشند و حمله را از میانه به پایان برسانند .  تیم مدا�ع روی مهاجمان �شار وارد نمیکند و �قط د�اع را از نیمه زمین خودی انجام میدهند . اگر مو�ق به قطع توپ شدند باید یک ضد حمله سریع روی دروازه حری� انجام دهند . در این لحظه تیمی که با سیستم ۲-۴-۴ بازی میکند باید سریعا اعمال پرس کند تا ضد حمله حری� خنثی گردد . همیشه تمرین از سوی دروازه بان و با تیم تحت تمرین آغاز میشود .شروع از سوی دروازه بان بدون پرتاب و یا ضربه بلند انجام میگردد .

10v8 Soccer Game Set Up press90 سیستم ۲ ۴ ۴ در برابر سیستم ۲ ۵ ۳ با هد� حمله از کناره ها

راه اندازی بازی ۱۰ در مقابل ۸

راه اندازی بازی ۱۰ در مقابل ۸

10v8 Soccer Game press90 سیستم ۲ ۴ ۴ در برابر سیستم ۲ ۵ ۳ با هد� حمله از کناره ها

بازی ۱۰ در مقابل ۸

بازی ۱۰ در مقابل ۸

 

نکات مربیگری :

 • بازیکنان در پستهای تخصصی خود بکار گرÙ�ته شوند
 • بازی با سرعت دنبال شود
 • به بازیکنان اجازه ندهید تا در هر موقعیت با بازیکنان کناری بازی کنند
 • به بازیکنان Ù�رصت دهید تا تصمیم آزادانه بگیرند
 • بر آرایش سیستم دÙ�اعی نظارت داشته باشید
 • زمانبندی Ùˆ زوایای صحیح پاسها Ùˆ حرکات
 • اجرا اورلپ Ùˆ حرکات حمایتی باید با نظم Ùˆ با توجه به موقعیت توپ انجام شود
 • توپهای اضاÙ�ÛŒ را درون دروازه بگنجانید

۶ – سرد کردن

شرح : نرم دوی و انجام حرکات کششی .

نوشته سیستم Û²-Û´-Û´ در برابر سیستم Û²-Ûµ-Û³ با هدÙ� حمله از کناره ها اولین بار در پرس ۹۰. پدیدار شد.

سیستم Û²-Û´-Û´ در برابر سیستم Û²-Ûµ-Û³ با هدÙ� حمله از کناره ها در تاریخ ۱۰ March 2018 | 2:45 am منتشر شده است

نوشته سیستم Û²-Û´-Û´ در برابر سیستم Û²-Ûµ-Û³ با هدÙ� حمله از کناره ها اولین بار در فوتبال سنتر، فوتبالی ترین, سایت فوتبالی ترین, سایت فوتبال ایران پدیدار شد.

]]>