فوتبال سنتر، فوتبالی ترین, سایت فوتبالی ترین, سایت فوتبال ایران http://football-center.ir Sun, 21 Oct 2018 04:41:59 +0330 fa-IR hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.8.7 سلام دنیا! http://football-center.ir/o%c2%b3uo%c2%a7u-o%c2%afu%e2%80%a0uoeo%c2%a7/ Sun, 21 Oct 2018 04:41:59 +0000 http://football-center.ir/o%c2%b3uo%c2%a7u-o%c2%afu%e2%80%a0uoeo%c2%a7/ سلام دنیا! |سلام دنیا! از فوتبال سنتر| به وردپرس Ù�ارسی خوش آمدید.‌ این نخستین نوشته‌‌ی شماست. می‌توانید ویرایش یا پاکش کنید Ùˆ پس از آن نوشتن را آغاز کنید! سلام دنیا! در تاریخ ۲۱ October 2018 | 4:34 am منتشر شده است

نوشته سلام دنیا! اولین بار در فوتبال سنتر، فوتبالی ترین, سایت فوتبالی ترین, سایت فوتبال ایران پدیدار شد.

]]>
سلام دنیا!

|سلام دنیا! از فوتبال سنتر|

به وردپرس �ارسی خوش آمدید.‌ این نخستین نوشته‌‌ی شماست. می‌توانید ویرایش یا پاکش کنید و پس از آن نوشتن را آغاز کنید!

سلام دنیا! در تاریخ ۲۱ October 2018 | 4:34 am منتشر شده است

نوشته سلام دنیا! اولین بار در فوتبال سنتر، فوتبالی ترین, سایت فوتبالی ترین, سایت فوتبال ایران پدیدار شد.

]]>
سیستم های انرژی در Ù�عالیتهای ورزشی – تشریح سیستمهای Ù�سÙ�اژن ØŒ لاکتات Ùˆ هوازی http://football-center.ir/o%c2%b3uoeo%c2%b3oau-u%e2%80%a1o%c2%a7uoe-o%c2%a7u%e2%80%a0o%c2%b1u%cb%9cuoe-o%c2%afo%c2%b1-u%ef%bf%bdo%c2%b9o%c2%a7uuoeoau%e2%80%a1o%c2%a7uoe-u%cb%86o%c2%b1o%c2%b2ouoe/ Sat, 29 Sep 2018 03:46:01 +0000 http://football-center.ir/o%c2%b3uoeo%c2%b3oau-u%e2%80%a1o%c2%a7uoe-o%c2%a7u%e2%80%a0o%c2%b1u%cb%9cuoe-o%c2%afo%c2%b1-u%ef%bf%bdo%c2%b9o%c2%a7uuoeoau%e2%80%a1o%c2%a7uoe-u%cb%86o%c2%b1o%c2%b2ouoe/ سیستم های انرژی در Ù�عالیتهای ورزشی – تشریح سیستمهای Ù�سÙ�اژن ØŒ لاکتات Ùˆ هوازی |سیستم های انرژی در Ù�عالیتهای ورزشی – تشریح سیستمهای Ù�سÙ�اژن ØŒ لاکتات Ùˆ هوازی از فوتبال سنتر| در حین Ù�عالیتهای ورزشی Ùˆ در زمانهای مختلÙ� ØŒ بدن برای تامین سوخت Ùˆ ساز مورد نیاز از سیستم های انرژی خاصی استÙ�اده میکند...

نوشته سیستم های انرژی در Ù�عالیتهای ورزشی – تشریح سیستمهای Ù�سÙ�اژن ØŒ لاکتات Ùˆ هوازی اولین بار در فوتبال سنتر، فوتبالی ترین, سایت فوتبالی ترین, سایت فوتبال ایران پدیدار شد.

]]>
سیستم های انرژی در Ù�عالیتهای ورزشی – تشریح سیستمهای Ù�سÙ�اژن ØŒ لاکتات Ùˆ هوازی

|سیستم های انرژی در Ù�عالیتهای ورزشی – تشریح سیستمهای Ù�سÙ�اژن ØŒ لاکتات Ùˆ هوازی از فوتبال سنتر|

در حین �عالیتهای ورزشی و در زمانهای مختل� ، بدن برای تامین سوخت و ساز مورد نیاز از سیستم های انرژی خاصی است�اده میکند .

 

 

دانستن سیستم های انرژی ، چه کمکی میکند ؟

اگر شما مربی ورزشی هستید و یا به صورت ان�رادی �عالیتهای ورزشی را انجام دهید ، با دانستن سیستم های انرژی میتوانید جلسات تمرینی تان را با بخشهای مناسب طراحی کنید ، به شما در بهبود عملکرد ورزشی ، کمک شایانی خواهد کرد .

استاد محمد احمدی مقدم ، اعتقاد دارد که دانستن سیستم های انرژی پایه علم تمرین میباشد ، چرا که با دانستن آن میتوانید بخش های مختل� تمرین را با بار و حجم و همینطور زمانهای ریکاوری مناسب سازماندهی و اجرا کنید .

 

 

سیستم های انرژی در ورزش ، شامل چه بخش هایی است ؟

سیستم های انرژی در حین �عالیتهای ورزشی ، به سه بخش ؛ �س�اژن ، لاکتات و هوازی تقسیم میشوند .

 

 

سیستم �س�اژن و یا کراتین �س�ات ( atp-pcr system )

سیستم �س�اژن مبنای �عالیتهای ۵ تا ۱۵ ثانیه ای است . این بدان مبنا است که �عالیتهایی نظیر دویدنهای ان�جاری ، پرشها و حرکات سریعی که در این مدت زمان انجام میشود از این سیستم است�اده میکند .

این سیستم جزو دسته بی هوازی است ، یعنی برای تولید ATP نیاز به حضور اکسیژن ندارد .

 

سیستم لاکتات و یا گلیکولیتیک ( atp-pcr system )

�عالیتهایی که در مدت زمان ۱ الی ۲ دقیقه ( با توجه به ویژگی های �ردی متغیر است ) و با حداکثر توان انجام میشود از این سیستم برای تامین سوخت ساز بدن است�اده میکند .

این سیستم نیز ، همانند سیستم �س�اژن جزو دسته بی هوازی است و برای تولید ATP نیاز به حضور اکسیژن ندارد .

 

سیستم هوازی و یا اکسیداتیو ( oxidative system )

�عالیتهای بلند مدتی که با شدت پایین انجام میشود از سیستم هوازی برای تامین سوخت و ساز است�اده میکند .

�عالیتهای بلند مدت و کم شدت مانند ؛ نرم دوی از این سیستم بهره می گیرند .

بر خلا� دو سیستم �س�اژن و لاکتات ، این سیستم برای تولید ATP نیاز به اکسیژن دارد .

 

در این ویدئو خواهید آموخت :

  • تÙ�اوت بین سیستم های هوازی Ùˆ بی هوازی
  • درک سیستم Ù�سÙ�اژن
  • درک سیستم لاکتات
  • درک سیستم هوازی
  • زمانبندی سیستم های انرژی در حین Ù�عالیتهای ورزشی
  • منابع مصرÙ�ÛŒ در هر سیستم انرژی
  • نحوه توسعه ظرÙ�یت سیستم های انرژی
  • Ùˆ …

 

نوشته سیستم های انرژی در Ù�عالیتهای ورزشی – تشریح سیستمهای Ù�سÙ�اژن ØŒ لاکتات Ùˆ هوازی اولین بار در پرس ۹۰. پدیدار شد.

سیستم های انرژی در Ù�عالیتهای ورزشی – تشریح سیستمهای Ù�سÙ�اژن ØŒ لاکتات Ùˆ هوازی در تاریخ ۲۸ September 2018 | 10:24 pm منتشر شده است

نوشته سیستم های انرژی در Ù�عالیتهای ورزشی – تشریح سیستمهای Ù�سÙ�اژن ØŒ لاکتات Ùˆ هوازی اولین بار در فوتبال سنتر، فوتبالی ترین, سایت فوتبالی ترین, سایت فوتبال ایران پدیدار شد.

]]>
واکنش سرمربی آرسنال به شایعه درگیری با اوزیل http://football-center.ir/u%cb%86o%c2%a7uu%e2%80%a0o-o%c2%b3o%c2%b1uo%c2%b1o%c2%a8uoe-o%c2%a2o%c2%b1o%c2%b3u%e2%80%a0o%c2%a7u-o%c2%a8u%e2%80%a1-oo%c2%a7uoeo%c2%b9u%e2%80%a1-o%c2%afo%c2%b1u/ Sat, 25 Aug 2018 20:11:58 +0000 http://football-center.ir/u%cb%86o%c2%a7uu%e2%80%a0o-o%c2%b3o%c2%b1uo%c2%b1o%c2%a8uoe-o%c2%a2o%c2%b1o%c2%b3u%e2%80%a0o%c2%a7u-o%c2%a8u%e2%80%a1-oo%c2%a7uoeo%c2%b9u%e2%80%a1-o%c2%afo%c2%b1u/ واکنش سرمربی آرسنال به شایعه درگیری با اوزیل |واکنش سرمربی آرسنال به شایعه درگیری با اوزیل از فوتبال سنتر| ورزش سه: اونای امری، سرمربی آرسنال شایعات درگیری با مسوت اوزیل هافبک ۲۹ ساله این تیم را تکذیب کرد. امروز مسوت اوزیل در ترکیب آرسنال برابر وستهام جایی نداشت و همچنين برخی رسانه ها خبر از...

نوشته واکنش سرمربی آرسنال به شایعه درگیری با اوزیل اولین بار در فوتبال سنتر، فوتبالی ترین, سایت فوتبالی ترین, سایت فوتبال ایران پدیدار شد.

]]>
واکنش سرمربی آرسنال به شایعه درگیری با اوزیل

|واکنش سرمربی آرسنال به شایعه درگیری با اوزیل از فوتبال سنتر|

ورزش سه: اونای امری، سرمربی آرسنال شایعات درگیری با مسوت اوزیل هافبک ۲۹ ساله این تیم را تکذیب کرد.

امروز مسوت اوزیل در ترکیب آرسنال برابر وستهام جایی نداشت و همچنين برخی رسانه ها خبر از درگیری میان او و همچنين اونای امری داده بودند ولي بايد توجه داشت سرمربی اسپانیایی این پيشامد جديد را تکذیب کرده و همچنين علت غیبت اوزیل را مبتلا شدن به بیماری دانست.

1786892 177 واکنش سرمربی آرسنال به شایعه درگیری با اوزیل

اونای امری گفت: “شایعات درگیری من با مسوت اوزیل صحت ندارد. او دیروز به یک بیماری مبتلا شد و همچنين به همین دلیل امروز برابر وستهام به میدان نرفت و همچنين ما تصمیم گرفتیم به او بازی ندهیم.

در صورتي که از من، باشگاه و همچنين کادر پزشکی سوال می کنید پاسخ ما این است که اوزیل بیمار بوده و همچنين به همین دلیل به منزل و خانه رفت. من گفته بودم که امروز حال مسوت اوزیل بهتر خواهد شد که این اتفاق هم رخ داد و همچنين او قبل بازی کنار ما بود ولي بايد توجه داشت شایعات درگیری بین ما واقعیت ندارد.”

واکنش سرمربی آرسنال به شایعه درگیری با اوزیل در تاریخ ۲۶ August 2018 | 12:40 am منتشر شده است

نوشته واکنش سرمربی آرسنال به شایعه درگیری با اوزیل اولین بار در فوتبال سنتر، فوتبالی ترین, سایت فوتبالی ترین, سایت فوتبال ایران پدیدار شد.

]]>
گلر مغضوب لیورپول راهی بشیکتاش شد http://football-center.ir/u%c2%afuo%c2%b1-uooo%c2%b6u%cb%86o%c2%a8-uuoeu%cb%86o%c2%b1u%c2%beu%cb%86u-o%c2%b1o%c2%a7u%e2%80%a1uoe-o%c2%a8ouoeuoao%c2%a7o-oo%c2%af/ Sat, 25 Aug 2018 19:10:55 +0000 http://football-center.ir/u%c2%afuo%c2%b1-uooo%c2%b6u%cb%86o%c2%a8-uuoeu%cb%86o%c2%b1u%c2%beu%cb%86u-o%c2%b1o%c2%a7u%e2%80%a1uoe-o%c2%a8ouoeuoao%c2%a7o-oo%c2%af/ گلر مغضوب لیورپول راهی بشیکتاش شد |گلر مغضوب لیورپول راهی بشیکتاش شد از فوتبال سنتر| وبسایت نود: لیورپول اعلام کرده لوریس کاریوس با قرارداد قرضی دو ساله به تیم بشیکتاش پیوسته است. کاریوس ۲۵ ساله که در سال شمسي ۲۰۱۶ از ماینتز به لیورپول پیوست در ۴۹ بازی از دروازه این تیم محافظت کرد. عملکرد...

نوشته گلر مغضوب لیورپول راهی بشیکتاش شد اولین بار در فوتبال سنتر، فوتبالی ترین, سایت فوتبالی ترین, سایت فوتبال ایران پدیدار شد.

]]>
گلر مغضوب لیورپول راهی بشیکتاش شد

|گلر مغضوب لیورپول راهی بشیکتاش شد از فوتبال سنتر|

وبسایت نود: لیورپول اعلام کرده لوریس کاریوس با قرارداد قرضی دو ساله به تیم بشیکتاش پیوسته است. کاریوس ۲۵ ساله که در سال شمسي ۲۰۱۶ از ماینتز به لیورپول پیوست در ۴۹ بازی از دروازه این تیم محافظت کرد.

%name گلر مغضوب لیورپول راهی بشیکتاش شد

عملکرد ضعیف کاریوس در فینال لیگ قهرمانان فصل پیش باعث شد لیورپول تصمیم به جذب آلیسون بگیرد و همچنين این بازیکن نیمکت نشین مي شود.

گلر مغضوب لیورپول راهی بشیکتاش شد در تاریخ ۲۵ August 2018 | 11:34 pm منتشر شده است

نوشته گلر مغضوب لیورپول راهی بشیکتاش شد اولین بار در فوتبال سنتر، فوتبالی ترین, سایت فوتبالی ترین, سایت فوتبال ایران پدیدار شد.

]]>
تداوم ÛŒÙ�ردهای یووه در شب ناکامی مجدد رونالدو http://football-center.ir/oao%c2%afo%c2%a7u%cb%86u-uoeu%ef%bf%bdo%c2%b1o%c2%afu%e2%80%a1o%c2%a7uoe-uoeu%cb%86u%cb%86u%e2%80%a1-o%c2%afo%c2%b1-oo%c2%a8-u%e2%80%a0o%c2%a7uo%c2%a7uuoe-uo/ Sat, 25 Aug 2018 18:07:13 +0000 https://football-center.ir/oao%c2%afo%c2%a7u%cb%86u-uoeu%ef%bf%bdo%c2%b1o%c2%afu%e2%80%a1o%c2%a7uoe-uoeu%cb%86u%cb%86u%e2%80%a1-o%c2%afo%c2%b1-oo%c2%a8-u%e2%80%a0o%c2%a7uo%c2%a7uuoe-uo/ تداوم ÛŒÙ�ردهای یووه در شب ناکامی مجدد رونالدو |تداوم ÛŒÙ�ردهای یووه در شب ناکامی مجدد رونالدو از فوتبال سنتر|  خبرگزاری تسنیم: هفته دوم رقابت‌های سری A ایتالیا با برتری ۲ بر صفر یوونتوس در منزل و خانه‌اش مقابل لاتزیو پیگیری شد. در این بازی که کریس رونالدو با وجود تلاش فراوان و همچنين ایجاد چند...

نوشته تداوم ÛŒÙ�ردهای یووه در شب ناکامی مجدد رونالدو اولین بار در فوتبال سنتر، فوتبالی ترین, سایت فوتبالی ترین, سایت فوتبال ایران پدیدار شد.

]]>
تداوم ی�ردهای یووه در شب ناکامی مجدد رونالدو

|تداوم ÛŒÙ�ردهای یووه در شب ناکامی مجدد رونالدو از فوتبال سنتر|

 خبرگزاری تسنیم: هفته دوم رقابت‌های سری A ایتالیا با برتری ۲ بر صفر یوونتوس در منزل و خانه‌اش مقابل لاتزیو پیگیری شد.

در این بازی که کریس رونالدو با وجود تلاش فراوان و همچنين ایجاد چند موقعیت گلزنی مانند هفته اول در گشودن دروازه ناکام ماند، یوونتوس توسط پیانیچ در دقیقه ۳۰ و همچنين مانزوکیچ در دقیقه ۷۵ به گل رسید و همچنين ضمن کسب دومین برتری فصل، ۶ امتیازی و همچنين صدرنشین شد.

تداوم ÛŒÙ�ردهای یووه در شب ناکامی مجدد رونالدو در تاریخ ۲۵ August 2018 | 10:30 pm منتشر شده است

نوشته تداوم ÛŒÙ�ردهای یووه در شب ناکامی مجدد رونالدو اولین بار در فوتبال سنتر، فوتبالی ترین, سایت فوتبالی ترین, سایت فوتبال ایران پدیدار شد.

]]>