تاج: پرسپولیس را تیم ملیÙ� خودمان می‌دانیم - فوتبال