اخراج بازیکن خاطی پرسپولیس از تیم ملی امید - فوتبال